Синдикална Федерация на Служителите в МВР - СФСМВР

Trade Union Federation of the Employees in the Ministry of Interior - TUFEMI

www.sfsmvr.org

София 1000, ул."Ангел Кънчев" № 2, ет. М

Sofia 1000, 2, Angel Kanchev Str. fl.M

© 2009-2018 СФСМВР.