Документи за нов номер
 | Чрез СФСМВР   [ДЕКЛАРАЦИЯ]

Документи за пренос от друг оператор
 | Чрез СФСМВР   [ДЕКЛАРАЦИЯ]
 | Чрез СФСМВР   [Заявление за съгласие]
 | Чрез СФСМВР   [ПРЕНОС НОВИ]

Други
 | Чрез СФСМВР   [Заявление за заличаване]
 | Чрез СФСМВР   [Заявление за преминаване на физ.лице]

 
 

Синдикална Федерация на Служителите в МВР - СФСМВР

Trade Union Federation of the Employees in the Ministry of Interior - TUFEMI

www.sfsmvr.org

София 1000, ул."Ангел Кънчев" № 2, ет. М

Sofia 1000, 2, Angel Kanchev Str. fl.M

© 2009-2018 СФСМВР.